Biografie ansámblu


Aktuálně nejvýraznějším reprezentantem tzv. české dechové školy – v evropském kontextu – je soubor „PhilHarmonia Octet“, hudební uskupení, které bylo založeno v roce 2007 z iniciativy Viléma Veverky a Václava Vonáška. Jejich záměrem bylo vytvořit formaci nejlepších českých hráčů jedné generace, (kteří se v mnohém výrazně ovlivňovali již během studia na HAMU), respektive konfrontovat domácí hudebně interpretační tradici s moderními evropskými styly a trendy.

Název souboru lze interpretovat dvojím způsobem: původním významem slova „filharmonie“ - záliba v souzvuku, a pojmem „harmonie“, používaný pro tento druh souborů od doby klasicismu.

Cílem souboru je výrazné obohacení české hudební scény, rozšíření repertoáru a zejména pak posouvání stávajícího interpretačního standardu. Charakteristickým prvkem souboru je fakt, že interpreti jsou laureáty prestižních mezinárodních soutěží, respektive absolventy zahraničního studia, kteří se dále výrazně profilují jako sóloví hráči. To je ostatně příznačné pro nejlepší světové ansámbly tohoto druhu. Bez zajímavosti není ani působení jednotlivých členů v předních evropských orchestrech, např. Berlínské Filharmonii, WDR Köln či České Filharmonii.


Repertoárový záběr souboru sleduje vyhraněnou interpretací proměny hudební řeči na pozadí střídání hudebních epoch a stylů, od 2. poloviny 18. století do počátku nového milénia. Podstatným repertoárovým pilířem je pak uvádění kompozic v rozšířeném obsazení – W. A. Mozart / Serenáda Es dur „Gran Partita“,  A. Dvořák / Serenáda d mol pro dechové nástroje op. 44 – a hledání další možné inspirace ve formě vhodně zvolených adaptací. ( M. P. Musorgskij / Obrázky z výstavy, G. Mahler / Chlapcův kouzelný roh).

  

PhilHarmonia Octet je vyhledávaným ansámblem nejen na českých koncertních pódiích, zároveň se úspěšně etabluje i v zahraničí. V roce 2019 se ansámbl s úspěchem představil na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro. V rámci koncertní sezóny 2020/21 se ansámbl představí na festivalech Janáček Brno, Festival Mahler Jihlava, v rámci komorní řady Symfonického orchestru hl.m. Prahy FOK atd.


V březnu 2023 přichází soubor na hudební trh s novou nahrávkou, písňovým cyklem "Chlapcův kouzelný roh" Gustava Mahlera v úpravě pro baryton, dechové okteto a kontrabas. Ve spolupráci s německým barytonistou Peterem Schöne a pod hlavičkou vydavatelství Supraphon tak PhilHarmonia Octet představuje jedinečnou nahrávku svého druhu.